Liên hệ

THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC GIẢI

“THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT NAM 2016”

Địa chỉ: Tầng 10,11, Tòa nhà làm việc Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (04) 39386291;            Fax: (04) 393 86300

Email : hainn.baoct@moit.gov.vn  ;Web: www.baocongthuong.com.vn

Người liên hệ: Nguyễn Nam Hải; Mobile: 0983000890