thuongmaigroup@gmail.com
Danh Sách Sinh Viên

Xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Cửa Lò

Đại Việt chuyên dịch vụ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Cửa Lò. Quý khách chỉ cần cung cấp thông tin liên quan, chúng tôi sẽ hỗ trợ thủ tục hồ sơ năng lực công ty từ A – Z và bàn giao kết quả tận nơi. Đại Việt cam kết uy tín, nhanh chóng, hợp pháp và chi phí rẻ nhất.

Chứng chỉ năng lực xây dựng là gì?

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là văn bản được Bộ Xây dựng, sở xây dựng cấp cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng nhằm xác nhận đủ điều kiện năng lực hoạt động đối với tổ chức đó.

Các hạng chứng chỉ năng lực cho công ty tại Cửa Lò và cơ quan cấp

Các hạng chứng chỉ năng lực:

- Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng I

- Chứng chỉ năng lực xây dựng hang II

- Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng III

Cơ quan cấp chứng chỉ năng lực cho công ty tại Cửa Lò

- Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng I;

- Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III.

Xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại Cửa Lò cần điều kiện gì?

- Có giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt làm việc tại các dự án, công trình có tính chất đặc thù như: nhà máy sản xuất hóa chất độc hại, nhà máy điện hạt nhân, nhà máy sản xuất vật liệu nổ thì ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng còn phải được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án;

-  Những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt trong công ty thì phải có hợp đồng lao động với công ty đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Cửa Lò.

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng ở Cửa Lò

Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực tại Cửa Lò lần đầu hoặc điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục V Nghị định 100/2018/NĐ-CP.

- Quyết định thành lập doanh nghiệp trong trường hợp có quyết định thành lập;

- Chứng chỉ năng lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực xây dựng tại Cửa Lò;

- Chứng chỉ hành nghề xây dựng hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc;

- Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp của công nhân kỹ thuật (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng tại Cửa Lò);

- Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành các công việc tiêu biểu đã thực hiện theo nội dung kê khai.

- Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng tại Cửa Lò);

Đề nghị cấp lại, bổ sung, điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực xây dựng ở Cửa Lò gồm hồ sơ gì?

Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ năng lực tại Cửa Lò

- Bản sao có chứng thực của chứng chỉ năng lực đã được cấp, trường hợp bị mất chứng chỉ năng lực thì phải có cam kết của tổ chức đề nghị cấp lại;

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục V Nghị định 100/2016/NĐ-CP.

Hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực tại Cửa Lò

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục V Nghị định 100/2016/NĐ-CP

- Các tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

Tổ chức thực hiện nộp lệ phí khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực tại Cửa Lò.

Trường hợp nào thì công ty được cấp hoặc bị thu hồi chứng chỉ năng lực xây dựng tại Cửa Lò?

Cấp chứng chỉ năng lực cho công ty trong các trường hợp:

- Điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;

- Cấp mới chứng chỉ năng lực lần đầu tiên;

- Cấp lại chứng chỉ năng lực do chứng chỉ năng lực cũ bị mất hoặc hư hỏng hoặc hết thời hạn hiệu lực;

- Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực.

Thu hồi chứng chỉ năng lực đối với công ty trong các trường hợp:

-  Không còn đáp ứng đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định;

- Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ năng lực;

- Chứng chỉ năng lực được cấp không đúng thẩm quyền;

- Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng chứng chỉ năng lực;

- Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ năng lực;

- Chứng chỉ năng lực bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ năng lực;

- Tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực chấm dứt hoạt động xây dựng, giải thể hoặc phá sản;

- Chứng chỉ năng lực được cấp khi không đủ điều kiện năng lực theo quy định.

Tổ chức đã bị thu hồi chứng chỉ năng lực thuộc trường hợp quy định (cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng chứng chỉ năng lực; giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ năng lực; sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ năng lực) thì được đề nghị cấp chứng chỉ năng lực sau 12 tháng, kể từ ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Dịch vụ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng ở Cửa Lò giúp gì cho bạn?

- Chúng tôi tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến thủ tục cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Cửa Lò;

- Soạn thảo hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực công ty xây dựng;

- Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ năng lực công ty tại cơ quan có thẩm quyền;

- Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ và giải quyết những vướng mắc nếu có;

- Nhận chứng chỉ năng lực và bàn giao tận nơi cho khách hàng;

- Hỗ trợ khách hàng các vấn đề pháp lý liên quan sau khi xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ở Cửa Lò.

Để được tư vấn hồ sơ năng lực công ty, thủ tục cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Cửa Lò, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ.

Công Ty TNHH TMDV Tư Vấn Đại Việt

Tư vấn viên: Như Quỳnh

P/ Zalo: 0983 551 110

0983 551 110TIN TỨC LIÊN QUAN